Teknikprogrammet

Produktionsteknik

Är du uppfinningsrik och kreativ?

Vår inriktning produktionsteknik ger en bred utbildning inom teknikområdet. Du får fördjupa dig i hela processen från idé till konstruktion, produktion och företagande. Det är en högskoleförberedande utbildning där teori hela tiden omsätts till praktik och du tränas i problemlösning, samarbete och entreprenörskap från första dagen.

Du lär dig bland annat:

Automation
Företagande
3D-modellering
Problemlösning
Rita i CAD
Ansökningskod:
TEPRO
Kursblad:
Ladda ner

Om utbildningen

Vår inriktning produktionsteknik ger en bred utbildning inom teknikområdet. Du får fördjupa dig i hela teknikprocessen från idé till konstruktion, produktion och företagande. Det är en högskoleförberedande utbildning där teori hela tiden omsätts till praktik och du tränas i problemlösning, samarbete och entreprenörskap från första dagen. När du tagit din examen är du väl förberedd för vidarestudier och arbetsliv, med mycket goda ämneskunskaper som du kan använda i praktiken. Du har också utmanats i dina studier och har stor erfarenhet av att arbeta i projekt med andra, driva företag och lösa problem som har med teknik, miljö och samhälle att göra. Dessutom är du särskilt tränad i och van vid både muntliga och skriftliga presentationer

Tekniken
Inriktningskurserna utgör drygt 10 % av utbildningen och här arbetar du mycket praktiskt. Produktionskunskap ger en grund och handlar om hur en produktionsidé utvecklas, hur design och kvalité påverkar produktionen i ettföretag och hur ett företags organisation ser ut. Du får också lära dig hur man samarbetar i ett företag och kan arbeta för att bli mer effektiv på olika sätt. Kursen går samtidigt som du driver ditt företag och du kan använda mycket av det du lär dig i praktiken. Mekatronik är en kurs där du får lära dig att förstå och styra tekniska system, särskilt sådana vi möter i vardagen -tänk dig en tvättmaskin eller trafikljus exempelvis. Det är praktiskt, roligt och allmänbildande! Produktionsutrustningar är den avslutande kursen och här bygger du vidare på det du lärt dig. Du får tillverka kretskort som du sedan använder för att styra ett system. Du arbetar både med dator och produktionsutrustning och det är praktiskt och skapande arbete. Kom på öppet hus och se mer hur det fungerar.

Ung Företagsamhet
Under det andra året på produktionstekniken läser alla kursen entreprenörskap och deltar i Ung Företagsamhet som finns över hela Sverige med mer än 34000 elever varje år. Du driver tillsammans med andra elever på skolan ett företag som utgår från den affärsidé ni tagit fram. Ni gör en affärsplan, budgeterar och driver företaget under läsåret i tvåan men processen med att starta företaget och ta fram en idé börjar redan i år ett. Du lär dig massor under UF-året - om företagande och ekonomi, skapar nya kontakter och utvecklas som person.

Praktik i Sverige och utomlands
Kopplat till vår produktionstekniska inriktning har vi praktik under år 2 och 3. Att på ett högskoleförberedande program få praktik och insikt i arbetslivet är ett mervärde som få skolor kan erbjuda. Den första perioden är i Sverige på något av teknikföretagen i regionen - flest på Hitachi, men du har möjlighet att påverka var du vill vara. På din praktik får du lära dig mer om arbetslivet och hur ett företag fungerar i praktiken och du kan knyta värdefulla kontakter för framtiden. I kursen produktionskunskap följer du sedan upp din praktikperiod med seminarium och diskussioner. Den andra praktikperioden genomförs år 3 och då har du möjlighet att förlägga den tillett teknikföretag utomlands. Skolan har utbyten med flera länder men du kan också ordna din egen plats.

Utbildningen passar dig som:

  • Är intresserad av teknik och produktion
  • Gillar att lösa problem
  • Vill få jobb direkt efter utbildningen
  • Vill inrikta dig mot ett yrke inom teknik, bygg eller miljö

Vad kan jag göra efter gymnasiet?

Exempel på yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen produktionsteknik finns inom produktionsutveckling och robotteknik eller som automationsingenjör.

Du kan också välja att studera vidare, efter gymnasiet är du förberedd på högre studier inom teknik. Men du kan också välja att studera ett tekniskt fjärde år och bli gymnasieingenjör.


Vår pedagogik (Film kommer start)

Inriktningsprofiler

Välj en av dessa profiler för din programfördjupning

Utöver inriktningkurserna finns tre valbara profiler beroende på intresse och vad du siktar på efter gymnasiet. Varje profil består av två kurser på 100p. 

Teknisk design

Har du ett särskilt intresse av teknik och vill läsa mer teknik så är profilen Teknisk Design något för dig. Du jobbar med konstruktion och design, både praktiskt och teoretiskt i olika projekt och du blir en fena på 3D-modellering. Konstruktion av produkter med funktionell design och ekologiskt hållbara produktionslösningar.

  • Konstruktion 100p
  • Designmodeller 100p

Naturvetenskap

Om du är intresserad av kemi eller biologi eller kanske vill läsa vidare inom medicin så är profilen Naturvetenkap något för dig. Du läser och labbar om allt från molekyler till globala ekosystem, och djupdyker i kemiska reaktioner. Naturvetenskapliga arbetsmetoder för forskning, experiment samt tolkning och kritisk granskning av resultat och information. Den här profilen i kombination med indivduellt val kan ge dig möjlighet till nå full behörighet.

  • Kemi 2 100p
  • Biologi 1 100p

Hållbart samhälle

Om du vill läsa mer samhällskunskap och är intresserad av hållbart samhällsbyggande så är profilen Hållbart samhälle något för dig. Hur kan man skapa en bättre värld? Vi studerar globaliseringen och hur den påverkar och påverkas av olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Tonvikt på urbanisering och hållbar samhällsutveckling.

  • Samhällskunskap 2 100p
  • Hållbart samhällsbyggande 100p

Unikt samarbete med Mälardalens universitet

Sverigeunik utbildning

“Jag har blivit bra på att lösa problem tillsammans med andra i de projekt vi haft.”
Sara Jonsson
,
Tidigare elev

Vårt samarbete med MDU (Film kommer snart)

Spets vs Produktion

Vet du inte vilket program du ska välja? Se vårt andra program nedan.

Sverigeunik!
Teknikprogrammet
Teknikspets

En Sverigeunik utbildning som sker i samarbete med Mälardalens Universitet. Det är en högskoleförberedande utbildning som fokuserar på IoT, cloud och AI. Du kommer arbeta mycket i projekt som utvecklar din problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Antal platser:

30

Stäng