Vi utbildar för en bättre värld

Vår vision är att bidra till en värld där människor litar till sina egna och andras förmågor och med gemensamma krafter skapar lösningar som gör skillnad. Människor som växer varandra och ett hållbart samhälle. På Hitachigymnasiet utbildar vi för en bättre värld.

En av Sveriges första friskolor

Hitachigymnasiet startade 1994 som en av Sveriges första friskolor. Idag har vi runt 380 elever i Västerås. Skolan är en av Sveriges ledande teknikgymnasier och startade 2018 Sveriges första spetsutbildning inom teknikområdet. Skolan har under de senaste åren fått utmärkelser såsom Västmanlands och Sveriges bästa UF-skola, stora skolledarpriset, Västerås stads pedagogiska pris x 2 och Guldäpplet för skolans hållbarhetsarbete. 

Vi ger dig nycklar att lösa globala utmaningar

Teknik, matematik och naturvetenskap ger nycklar att lösa våra globala utmaningar. Med vår vision "Vi utbildar för en bättre värld" vågar vi tänka visionärt och ta oss an de stora frågorna. Som elev på Hitachigymnasiet kommer du ständigt i kontakt med näringsliv och akademi och får tillgång till världsledande teknik, modern forskning och aktuell utveckling. Under utbildningen utmanas du för att också hitta dina personliga nycklar och i vårt gruppbaserade arbetssätt utvecklar du ditt ledarskap och samarbetsförmåga. Vi sammanfattar vår filosofi i tre ord; Dreamwork, Realwork och Teamwork.

Vi vågar tänka visionärt och ta oss an de stora frågorna

Med ett stabilt fundament av kunskap inom teknik, natur- och samhällsvetenskap ger vi förutsättningar att förstå de större sammanhangen och hur dagens lösningar på problem påverkar hur vi lever imorgon. Så kopplar vi an till FNs mänskliga rättigheter och de 17 globala målen. Vi kallar det Dreamwork.

Teamwork

Hos oss får du jobba mycket i grupp. Det utvecklar ditt ledarskap och din samarbetsförmåga. 

Realwork

Hos oss får du jobba med skarpa uppdrag. Det ger dig insikter i och kontakter inom världsledande teknik och modern forskning. 

Dreamwork

Hos oss får du tänka visionärt och ta dig an de stora frågorna. Du får också möjlighet att driva företag och utveckla egna idéer. Du får kunskap och redskap att bidra till mänskliga rättigheter och globala mål. 

Vi vill vara Sveriges bästa teknikskola 

För en bättre värld

Hållbarhet är ett nyckelord för oss i allt vi gör och vi ger våra elever förutsättningar att göra världen till en bättre plats. 

Stort fokus på framtidens utmaningar

Världen står inför stora utmaningar såsom klimatfrågan och matförsörjningen. Vi jobbar med dessa problem med tekniken som bas. 

Unik kontakt med näringsliv och universitet

Samarbete och förståelse för arbetslivet är mycket viktigt - därför jobbar vi med praktik och projekt tillsammans med företag. 

Individuell utveckling

Vi arbetar konsekvent med att utmana våra elever för hjälpa dem att upptäcka sina egenskaper. De får förståelse för hur de fungerar i olikasammanhang och verktyg att utveckla sitt personliga ledarskap.

Utvecklande arbetssätt

Vi arbetar medvetet med en pedagogik där du får goda ämneskunskaper som du också kan tillämpa i projekt och andra sammanhang på ett meningsfullt sätt. Du lär dig att ta initiativ, ansvar och att samarbeta med andra och blir dessutom trygg med att presentera ditt arbete både muntligt och skriftligt. Tidigare elever, arbetsgivare och högre lärosäten ger oss återkoppling att det fungerar! 

Ett nära samarbete med Hitachi, näringsliv och universitet

Hitachigymnasiet är sprunget ur näringslivets behov av kompetenta medarbetare. Ett nära samarbete med näringslivet har alltid varit en viktig hörnpelare i att göra vår utbildning relevant samt låta våra elever få möta professionella organisationer i sin utbildning. Vi samarbetar på många olika sätt bland annat genom:

  • Praktikplatser nationellt och internationellt
  • Sommarjobbserbjudande
  • Externa projekt
  • Månadens föreläsare
  • Handledare och rådgivare

Samarbete med näringslivet, stora som små företag, universitet och offentlig verksamhet är i Hitachigymnasiets DNA.

Vår ägare

Hitachigymnasiet i Västerås ingår i en koncern tillsammans med Hitachigymnasiet i Ludvika, Vattenfallgymnasiet i Forsmark och Mälardalen International School i Västerås. Skolorna drivs i aktiebolagsform idag under moderbolaget Teknobildning Sverige AB som ägs av Fredrik Svensson. Företagets affärsidé är att erbjuda utbildning som förenar tekniskt kunnande, globalt tänkande och entreprenörskap. Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet.

Våra systerskolor

Hitachigymnasiet i Västerås har tre systerskolor: Hitachigymnasiet i Ludvika, Vattenfallgymnasiet och Mälardalens International School. Varje skola har sin egen profil som är kopplad till respektive företagspartner och varje skola har sin egen identitet, men vi har en gemensam vision och strategi som vi tillsammans arbetar med. Vi har en gemensam ledningsgrupp som träffas regelbundet och samarbetar med kvalitet, utveckling och kommunikation.

Skolorna har gemensamma konferenser varje år och vi samarbetar inom kunskapsutveckling och pedagogik, olika kurser, månadens föreläsare och utmanande projekt.    
Vi har även gemensamma initiativ vad gäller praktik och tävlingar i tex matematik, fysik, programmering och konstruktion.  
Tillsammans blir vi starkare.

Besök de andra skolorna här:

Stäng